Умови користування (Оферта)

редакція від 11/07/2022

Цей Договір є публічним договором – оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, Користувачі приймають умови цієї оферти.
Відповідно до ст. ст. 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному Офертою.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
  1.1. Для цілей цього документа нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
  ● Адміністрація Сайту – ФОП Гердель Анастасія Сергіївна і/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сайтом і надання послуг Користувачам.
  ● Автор оголошення – будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і публікує у відповідному розділі Сервісу оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів і послуг іншими Користувачами.
  ● Відвідувач – будь-яка особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
  ● Власник Сайту – ФОП Гердель Анастасія Сергіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 3275017680), є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.
  ● Додаткові послуги – інші послуги, перелік і вартість яких розміщені на Сайті надаються Продавцям.
  ● Контент – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються Користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товару, фотографії, характеристики товару, рекламні матеріали, інформація про Продавця або Користувача.
  ● Користувач – Продавець, Покупець, Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.
  ● Обліковий запис – електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Сервісу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.
  ● Товар – пропозиція Продавця про продаж товару, яка публікується ним на Сайті.
  ● Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись можливостями Сервісу, купує і/або замовляє запропоновані Продавцями, Авторами оголошень товари/послуги. Покупець користується можливостями Сервісу шляхом автоматичної реєстрації на Сайті зі створенням свого «Кабінету покупця» при здійсненні першого замовлення товару на Сайті. Покупець може бути одночасно Автором оголошення.
  ● Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://noaukraine.com/privacy-policy/.
  ● Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді Сайту, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://noaukraine.com і належить ФОП Гердель Анастасія Сергіївна (ідентифікаційний код 3275017680). Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
  ● Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює діяльність з продажу товарів, зареєстрована на Сайті в якому може публікувати інформацію про себе (в тому числі – контактну), про пропоновані товари, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України.
  ● Рекламні послуги – послуги з розміщення реклами у мережі Інтернет, перелік та вартість яких розміщені на Сайті.
  ● Розміщення Оголошення – це дія Користувача (Автора оголошення), яка виражається в публікації або активації одного Оголошення на Сайті, а також зміні чинного Оголошення, якщо така зміна передбачає заміну і/або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону, тощо.
  ● Сервіси – сукупність послуг, які надаються Користувачам на сайті відповідно до цієї Угоди, на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів на Сайті, створення Облікового запису, використання Сайту для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові і рекламні послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов’язаних з наданням Покупцям і Відвідувачам можливості вибору та замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій з Авторами оголошень у відповідних категоріях та інше. Використання Сервісів регулюється чинним законодавством України.
  ● Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах що розміщені за адресою: https://noaukraine.com/terms/. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги (Сервіси).
  ● Акцепт оферти – повне і беззастережне сприйняття умов оферти Користувачами шляхом здійснення дій, зазначених у п.3.2. Оферти. Акцепт оферти означає укладення Договору.
  ● Сторони, сторона – користувачі, які акцентували цей договір оферти та Виконавець.
  1.2. У Договорі, можуть бути використані терміни та визначення, які не отримали визначення у пункті 1.1. У такому випадку, тлумачення такого терміну та/або визначення проводиться відповідно з текстом. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну та/або визначення в тексті Оферти, слід керуватися законодавством України.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2.1. Сайт надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати Облікові записи, пропонувати до продажу товари Продавців шляхом їх розміщення на Сайті, ознайомлюватися з пропозиціями Продавців та здійснювати покупки.
  2.2. Товар може бути використаний Покупцем виключно в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) виключно на обладнанні Покупця. При цьому, при використанні контенту Покупець не має права:
  ● використовувати контент яким-небудь способом з метою передачі третім особам або забезпечення доступу третім особам до контенту;
  ● використовувати контент в підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди від будь-якого використання;
  ● переробляти, поширювати, публічно показувати, публікувати в глобальній мережі Інтернет, імпортувати, здавати в прокат, публічно виконувати, повідомляти в ефір або по кабелю, доводити до загального відома контент;
  ● розміщувати контент на будь-яких ресурсах таким чином, або вчиняти інші дії, за яких треті особи можуть отримати доступ до контенту.
  2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
  2.4. Продавець гарантує Адміністрації та Покупцю, що володіє необхідними правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для продажу Товару.
  2.5. Власник Сайту не є стороною електронної угоди між Продавцем та Покупцем, предметом якої виступають товари, пропоновані Продавцями на їх Сайті/сторінці. Всі угоди між Авторами оголошень та іншими Користувачами укладаються безпосередньо, Власник Сайту не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення оголошень. Власник Сайту не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Сайту.
 3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору. Покупець оформляє Замовлення на Сайті шляхом вибору необхідного Товару та натиснувши кнопку «Оформити замовлення» після чого Покупця перенаправляє на сторінку оформлення замовлення. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.
  3.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
  ● Ім’я, прізвище;
  ● електронну пошту.
  ● контактний номер телефону;
  ● та іншу необхідну інформацію.
  3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Електронна пошта» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
  3.4. Покупець вправі оформити замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з продажу та інше.
  3.5. Після оформлення замовлення представник Продавця відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття замовлення. Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття замовлення.
  3.6. Акцептування Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем оплати. Після оформлення замовлення дані про Покупця вносяться до бази даних Адміністрації сайту та можуть бути передані Продавцю.
  3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
  3.7.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
  3.7.2. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Адміністрації Сайту з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
  3.8. Оформивши замовлення, вважається, що Покупець прийняв умови Оферти, а також положення документів, на які посилається справжня Оферта, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Покупця з положеннями зазначених документів, Покупець зобов’язаний скасувати замовлення.
  3.9. Покупець використовуючи Сайт підтверджує, що розуміє і приймає на себе відповідальність і ризик, який слідує за будь-яким видом використання придбаних товарів, включаючи без обмежень будь-яку інформацію або інші матеріали, що є або буде опублікована на Сайті.
  3.10. Оскільки придбані товари є об’єктами інтелектуальної власності поверненню загальні правила поверненню товарів на них не поширюются. Детальніше можете ознайомитися з нашої Політикою повернення коштів, яка знаходиться за адресою https://noaukraine.com/refund_returns/.
  3.11. Придбаний товар Покупець може використовувати виключно у особистих некомерційних цілях.
  3.12. За продаж Товарів через сайт з Продавця утримується комісія, в якості винагороди за використання сайту, у розмірі __% від загальної суми доходів отриманою Продавцем від продажу.
  3.13. Для обробки платежів використовується платіжні системи (інтернет еквайринг) WayForPay, Mono Pay
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН, ГАРАНТІЇ
  4.1. Продавець зобов’язується:
  4.1.1. якісно і в розумні терміни надати Покупцю Товар;
  4.1.2. сумлінно виконувати свої зобов’язання перед Покупцями;
  4.1.3. негайно доводити до відома Покупця будь-яку інформацію, пов’язану з Товаром;
  4.1.4. гарантувати Адміністрації Сайту сплати комісії за витрати на повернення коштів Покупцю, у разі неякісно наданих послуг/товарів.
  4.2. Покупець зобов’язується:
  4.2.1. надати Продавцю всю інформацію, повідомити відомості, які необхідні для надання Послуг Продавцю;
  4.2.2. ознайомитись із описом та фото Товару;
  4.2.3. оплатити Вартість Товару відповідно до умов оферти;
  4.2.4. не поширювати (публікувати, розміщувати, копіювати, передавати або перепродавати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях товари, придбані у Продавця Товари, не створювати на її основі копії з метою отримання комерційної прибутку;
  4.2.5. самостійно оцінювати економічні ризики і вигоди, податкові, юридичні, бухгалтерські наслідки укладання угоди, свою готовність і можливість прийняти такі ризики;
  4.2.6. дотримуватися Правил користування Сайтом;
  4.2.7. утриматись від комерційного використання придбаних цифрових товарів.
  4.3. Продавець має право:
  4.3.1. запитувати у Покупця додаткові відомості, необхідні для надання Послуг;
  4.3.2. в разі порушення Покупцем своїх зобов’язань по Оферті, призупинити або припинити надання Послуг;
  4.3.3. в односторонньому порядку без додаткових повідомлень змінювати положення цієї Оферти;
  4.3.4. самостійно визначати порядок продажу і повернення товару/послуги, згідно з чинним законодавством. У разі якщо товар (послуга) поверненню не підлягає, умови Договору, що регулюють порядок повернення сплачених за нього коштів не застосовуються.
  4.4. Покупець має право:
  4.4.1. оформити замовлення Товару;
  4.4.2. через представлену систему гарантій здійснити запит щодо повернення коштів за неякісно надані Послуги/Товари, згідно з Політикою повернення коштів;
  4.4.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
  4.5. Покупець гарантує, що він є дієздатним і досяг 18-ти річного віку.
  4.6. Покупець підтверджує, що він повністю ознайомився і беззастережно погодився з Офертою, а також той факт, що йому зрозумілі положення оферти і документів, на які Оферта посилається.
  4.7. Покупець надає свою згоду на отримання повідомлень рекламного та інформаційного характеру. Покупець має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру в порядку, зазначеному в отриманому повідомленні.
  4.8. Адміністрація Сайту зобов’язується:
  4.8.1. надавати Послуги Продавцю та Покупцю в межах цієї Оферти;
  4.8.2. вживати всіх доступних йому законних заходів, з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів Продавців і Покупців при використанні ними Послуг торговельного майданчика і здійсненні покупок на сайті www.noaukraine.com.;
  4.8.3. не поширювати отриману від Продавця та Покупця або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Маркетплейсом своїх зобов’язань, згідно з даною Офертою та чинним законодавством України;
  4.8.4. публікувати на сайті усі зміни в Оферті, Вартості Послуг та Умовах Використання сайту.
  4.9. Права Адміністрації Сайту:
  4.9.1. маркетплейс має право своєчасно отримувати інформацію від Продавця, необхідну для надання Послуг;
  4.9.2. здійснювати інформаційні розсилки за вказаними Продавцем при Реєстрації адресами, включаючи адресу(и) електронної пошти;
  4.9.3. проводити верифікацію Продавців шляхом підтвердження особи за допомогою електронної пошти, надання Продавецм необхідних документів або через пов’язані соціальні мережі;
  4.9.4. модерувати викладку Товару;
  4.9.5. у виключних випадках надавати Продавцю дані Покупця;
  4.9.6. Адміністрація Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку адміністрації Сайту, принципам суспільної моралі. Адміністрація Сайту також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.
  4.10. Адміністрація Сайту не проводить обов’язкову перевірку інформації і Товару, який розміщується Продавцями на Сайті і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.
  4.11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачами, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим (включаючи упущену вигоду).
  4.12. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
  4.13. Адміністрація Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку адміністрації Сайту, принципам суспільної моралі. Адміністрація Сайту також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.
  4.14. Вся розміщена Користувачами на Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Сайту не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.
  4.15. Акцентуючи цю оферту Користувачі дають свою згоду Адміністрації сайту використовувати розміщену ними інформацію в якості рекламних матеріалів.
 5. ВАРТІСТЬ, УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ
  5.1. Вартість Товару вказується на Сайті, яка містить в собі винагороду і всі витрати, витрати Продавця, пов’язані з наданням Послуг.
  5.2. Оплата Товару проводиться шляхом безготівкової оплати з прив’язаними карти в порядку, описаному в Оферті.
  5.3. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
  5.4. Зобов’язання Продавця по доставці Товару вважаються виконаними з моменту надходження Покупцю посилання на завантаження Товару на вказану ним електронну пошту при оформленні замовлення.
 6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  6.1. Користувачі дають свою згоду Адміністрації сайту на безстрокову обробку своїх персональних даних, наданих при акцепті умов цієї оферти.
  6.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу третім особам (поширення, надання, доступ), в тому числі транскордонну передачу третім особам, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Покупця.
  6.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов’язань за цим Договором, а також з метою спрямування на вказаний Користувачами при реєстрації адресу електронної пошти інформаційних і рекламних повідомлень. Крім того, обробка персональних даних здійснюється для вдосконалення послуг на основі аналізу зазначеної інформації, а також для виявлення, запобігання, пом’якшення наслідків і розслідування шахрайських або незаконних дій щодо інформації, що публікується на Сайті, як об’єкта інтелектуальних прав Користувачів.
  6.4. Обробка персональних даних Користувачів проводиться Адміністрацією Сайту з використанням баз даних на території України.
  6.5. Користувачі мають право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення на адресу: [email protected].
  6.6. Користувачі акцентуючи цю оферту дають згоду на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів від Адміністрації Сайту, або від інших осіб за дорученням Адміністрації Сайту, на адресу електронної пошти, телефон, зазначені Користувачами при використанню сайту. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Покупцем у будь-який час шляхом направлення Виконавцю відповідного повідомлення на адресу: [email protected].
 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  7.1. Договір набуває чинності з моменту укладення і діє:
  7.1.1. до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, або
  7.1.2. до моменту розірвання Договору в порядку, зазначеному в пункті 7.3 Договору.
  7.2. Сторони погодили, що Продавець має право в односторонньому порядку вносити в Договір зміни, які набирають чинності з моменту публікації зміненого тексту Оферти.
  7.3. Договір може бути розірваний:
  7.3.1. за згодою Сторін в будь-який час;
  7.3.2. за ініціативою однієї зі Сторін з письмовим повідомленням іншої Сторони, в тому числі в електронній формі, при цьому датою розірвання вважається дата направлення такого повідомлення.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.
  8.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов’язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, в тому числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталося не з вини сторін, дії і акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов’язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним.
  8.3. З метою протидії недобросовісному поведінки користувачів, Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовитися в односторонньому позасудовому порядку від Договору в разі виявлення відповідного несумлінної поведінки, в тому числі в разі порушення Користувачами авторських прав третіх осіб та / або умов цієї оферти.
  8.4. Покупець попереджений і розуміє, що:
  8.4.1. товари, представлені на Сайті адресовані необмеженому колу осіб;
  8.4.2. при складанні матеріалів, що розміщуються на Сайті, Продавець не враховує цілі, можливості користувачів;
  8.5. Користувачі визнають і погоджується з тим, що весь вміст Сайту захищено авторським правом і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і стосовно всіх технологій, як існуючих в цей час, так і розроблених або створених згодом.
 9. ІНШІ УМОВИ
  9.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до законодавства України.
  9.2. Претензії від Користувачів приймаються на електронну адресу [email protected]. Термін розгляду претензії Покупця – до 10 (десяти) днів з дати її отримання.
  9.3. Якщо суперечки між Покупцем і Продавцем щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді.
  9.4. У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.
 10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  10.1. Сайт є об’єктом права інтелектуальної власності Компанії. Всі виключні майнові авторські права на сайт належать Компанії. Використання сайту, а також ресурсів сайту Користувачами, можливо строго в рамках Угоди і Законодавства України «Про права інтелектуальної власності».
  10.2. Будь-яка особа, яка вважає що авторські права або інші права на об’єкти інтелектуальної власності, якими він / вона володіє, можуть бути порушені будь-яким товаром опублікованим на Сайті, викладеним Продавцем, може звернутися до Продавця для захисту таких авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності. Для того, щоб звернутися за захистом свого авторського права, вам слід скласти письмове повідомлення про порушення прав, яке має серед іншого містити наступні пункти:
  10.2.1. фізичний або електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника ймовірно порушеного майнового, немайнового права;
  10.2.2. вказівка об’єкта авторського права, щодо якого передбачається порушення авторських прав, або, якщо в повідомленні про порушення входять кілька об’єктів авторського права – наочний(візуальний) перелік таких об’єктів;
  10.2.3. вказівка матеріалів, ймовірно порушують авторські права або є предметом правопорушення, і який потрібно видалити, а також інформації, достатньої для того, щоб Продавець міг знайти місце розміщення такого матеріалу;
  10.2.4. інформацію, достатню для того, щоб Продавець мав можливість зв’язатися з заявником, наприклад, адреса, номер телефону, і, при наявності, адреса електронної пошти;
  10.2.5. заяву про те, що відповідно до переконань заявника, використання матеріалу описаним в повідомленні способом, не було дозволено власником авторського права, або його агентом, або чинним законодавством;
  10.2.6. заяву про те, що інформація в повідомленні є достовірною, і заявник, під страхом покарання за умисне введення в оману, підтверджує свої повноваження діяти від імені власника ймовірно порушеного авторського права.
  10.3. Повідомлення із зазначеною вище інформацією повинно бути направлено Продавцю згідно наведеного адресою: E-mail: [email protected].
  10.4. Невідповідність повідомлення вимогам, викладеним в п. 10.1.1.-10.1.6, може призвести до визнання такого повідомлення недійсним і, згодом, до відмови в задоволенні вимог.
  10.5. Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на надану ним для розміщення на сайті інформацію, і відшкодовує Компанії всі збитки, завдані останнім, у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв’язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану йому інформацію.
 11. Реквізити

ФОП Гердель Анастасія Сергіївна
Ідентифікаційний код: 3275017680

IBAN UA853996220000000260012335661 ПриватБанк, UA143220010000026007300063961 Універсал Банк
Платник єдиного податку 3 група (без ПДВ)

[email protected]

Кошик